Activités

AGENDA 2016

Each year about ten events are programed. Each event will be announced to only members  by an email a month before.

The inscriptions will be agreed according to the order of the answers

2 days in Bordeaux : march 9th 10th

April the 28th, Bilbao

Guggenheim museum [musée Guggenheim] : Exhibitions Andy Warhol, Louise Bourgeois and “Panorama of the town, Paris School from 1900 to 1945”

Bellas artes museum, exhibition Luis de Morales.

May the 21th, Museums night

At the beginning was gesture : a performance about the creating gesture mixing plastic arts, dance and voice. On the initiative of both, Bonnat-Helleu museum and Labo of Malandain ballet Biarritz, with the participation of the Museum Friends.

June the 24th,  In search of Antics museum pièces by the Bonnat-Helleu museum members.

Florilegium of drawings from the XVII, XVIII, XIX centuries and some others from the greco-roman antiquity (2 sessions at 2.30h and 4.30h p.m.)

July the 5th, Villa Arnaga of Cambo-les-Bains  

Jean-François Larralde, curator of the exhibition will comment on the paintor Sistiaga and on the sculptors Arregi and Echevarria. (2 sessions at 2.30h and 4.30h p.m.)

October the 7th, in the museum Bonnat-Helleu

Sophie Harent curator-director gives a lecture about Bonnat decorator.

November and december : visits to Loyola and Saragosa (Spain)

 

This program may be changed according to different organization.

JOIN US and benefit of all the unic cultural activities that our program provides you

 

Cada año se programan diez manifestaciones. Las distintas modalidades y sus fechas correspondientes son comunicadas por Correo electronico a los afiliados exclusivamente, un mes antes de cada evento.   Las inscripciones son recogidas y contabilizadas a partir de este envío y registradas a medida que son recibidas.

AGENDA 2016

9-10 Marzo. 2 días en Burdeos

Visita con los conservadores:

“Bacanales Modernos, El Desnudo, La Embriaguez y la Danza en el arte del siglo XIX Francés”, en la galería de Bellas Artes.
Visita del museo de Bellas Artes y del museo de Artes Decorativas y su diseño.
Visita guiada, la Arquitectura de Burdeos  en el siglo XVIII.

28 de Abril. Bilbao
Museo Guggenheim [musée Guggenheim], exposiciones AndyWarhol, Louise Bourgeois y “Panoramas de la ciudad, Escuela de París 1900-1945”

Museo de Bellas Artes, exposición de Luis Morales.

21 de Mayo
Participación de la Sociedad de Amigos del Museo Bonnat-Helleu en la “Noche de los Museos”
Al principio estaba el gesto, una actuación alrededor del gesto creador, mezclando las artes plásticas, la Danza y la Voz. Una iniciativa del museo Bonnat-Helleu y del taller de Malandain Ballet Biarritz.

24 de Junio
Descubrimiento a los Amigos del Museo : ” La Antigüedad vivida y soñada”
El Museo abrirá sus puertas a los Amigos del Museo para presentar un florilegio de dibujos de los siglos XVII , XVIII y XIX, y otras obras, de la Antigüedad Greco-Romana. (2 sesiones 14,30 y 16,30) 

5 de Julio

Villa Arnaga en Cambo les Bains
Visita privada de las exposiciones Sistiaga pintor y Arregi y Echevarria escultores, comentada por Jean-Francois Larralde, comisario de la Exposición (2 sesiones 14,30 y 16,30)

7 de octubre

Conferencia de Sophie Harent en el patio del museo Bonnat-Helleu : Bonnat decorator

Noviembre y deciembre : visitas de Loyola y Saragosa, la ciudad de Goya (España)

 

Este programa está sujeto a modificaciones debidas a imperativos de la organización.

“Únete a nosotros y disfruta de nuestro programa único de actividades culturales!”

AGENDA

 

Urte guziz hamar bat ekintza antolatzen dira. Data zehatz eta zernolako xehetasun guziak kideeri bakarrik jakinarazten dira mezu elektroniko bidez, ekintza bakoitzaren aitzineko hilabetean. Mezu horren ondotik zerrendatzen dira parte-hartzaileen izenak, etorri arau.

 

Lehen hiruhilabetea

 Martxoaren 9 eta 10ean, 2 egun Bordelen.

Ikustaldiak kontserbatzaileekin :

“Bacchanales modernes : Biluzia, Mozkorra eta Dantza XIX. mendeko arte frantsesean”, Arte Ederren erakustokian.

Ikustaldia Arte Ederren museoan bai eta Arte Dekoratiboen eta Design-aren museoan.

Ikustaldi gidatua : Bordeleko arkitektura XVIII. mendean.

Bigarren hiruhilabetea 

Apirilaren 28an : Bilbao 

Guggenheim Museoa [musée Guggenheim], Andy Warhol eta Louise Bourgeois, “Hiriaren panorama, Pariseko eskola 1900-1945”.

Bellas Artes museoa, Luis de Morales erakusketa.

Maiatzaren 21ean

Nuit des musées” delakoan, Bonnat-helleu Museoaren Adiskideen parte-hartzea.

Hastean keinua zen, keinu kreatzailearen inguruan arte plastiko, dantza eta ahots nahasirik. Bonnat-Helleu museoa eta “Labo de Malandain ballet Biarritz” bultzatzaile.

Ekainaren 24ean

Museoaren Adiskideek deskubrituko dute “Aitzinaro bizitua eta amestua”.

Museoak bere Adiskdeeri ateak zabalduko dizkie. Ikusgai : XVII., XVIII. eta XX. mendeetako marrazkiak, bai eta erromatar Aintzinaroko beste obra batzu (2 saio : 14,30 eta 16,30 orenetan)

 

Hirugarren hiruhilabetea

 Uztailaren 5ean : Kanboko Villa Arnaga.

Sistiaga margolari, Echevarria eta Arregi eskultorearen erakusketa. Iruzkin egile : Jean-François Larralde, erakusketaren bultzatzailea (2 saio : 14,30 eta 16,30 orenetan).

Udan

Donostia Kultura 2016ko europear kapitalerat joanaldia.

Egitarau hunek aldaketak izan dezazke, baldintzak noiz nola.

 

 

Kide egin zaite eta balia ezazu ekintza kulturaletako gure egitarau bikaina !

 

Agenda 2016 et 2017

Adhérezet profitez de notre programme
d'activités culturelles unique !